Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad.

De leden van de Medezeggenschapsraad

Activiteitenplan MR 2022-2023

Vergaderingen vinden plaats op dinsdagen van 16.00 – 17.30 uur. In principe fysiek bij De Vuurtoren. Er is wel een mogelijkheid voor in bellen via Teams.

23-05-2023
OR: 23-05-2023
Vaststellen schoolgids volgend schooljaar (instemming)
Schoolplan
Schoolkalender
Jaarverslag (afronding schooljaar)
20-06-2023
OR: 23-06-2023
Resultaten CITO
Gedurende het jaar zal bovenstaande agenda aangepast worden op basis van de actualiteit.
Daarnaast vaste terugkerende onderdelen:
– Terugkoppeling vanuit GMR
– Samenwerking met andere scholen (De Pleiaden en De Klipper)
– Statusupdate van pilot De nieuwe Schoolweek

Extra informatie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore