Samenwerking tussen school en ouders

Als ouder ken je je kind het beste, maar ook leerkrachten brengen veel uren met leerlingen door. De persoonlijke blik vanuit thuis en de professionele blik vanuit school geven een compleet beeld van een kind. School zijn we samen!

Je rol als ouder

Elk schooljaar organiseren we activiteiten waarbij we graag samenwerken met ouders. We vragen dan bijvoorbeeld of je je kind (knutsel)spullen wilt meegeven of we hebben extra hulp nodig bij lezen in groepjes of het vieren van een feestdag. Een enkele keer vragen we ouders als chauffeur bij een uitstapje. Kinderen vinden het vaak heel gezellig als hun vader of moeder meegaat. En de leerkrachten ook, want zo leer je elkaar beter kennen!

Medezeggenschapsraad

Heeft u vragen, opmerking en /of suggesties? Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie, de notulen en de vergaderdata.

Elke vrijdag weekbericht

Elke vrijdag ontvang je een weekbericht van de leerkracht van je kind. Zo weet je wat er in de groep gebeurt. De directie plaatst iedere vrijdag op deze website een nieuwsfits met onderwerpen die over de hele school gaan. Alle berichten ontvangt je via de app Parro.

Ouder aan het woord:

Mijn kinderen vinden het hier geweldig. De gezellige opvang kan ik iedereen aanraden

Een ouder

Denk je met ons mee?

Om een veilige, prettige leeromgeving te kunnen bieden voor onze leerlingen, moeten we weten wat kinderen en ouders belangrijk vinden. Dat vraagt om geregeld overleg en afstemmen met elkaar. Wil je meedenken over hoe De Vuurtoren zich kan blijven verbeteren? Word dan lid van de Medezeggenschapsraad of Ouderraad. Aanmelden kan via mr@obs-devuurtoren.nl of    ouderraad@obs-devuurtoren.nl.