Verlof aanvragen

Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Je zoon of dochter mag dan niet meer zonder toestemming wegblijven van school. In bepaalde situaties kan de schoolleider verlof geven, bijvoorbeeld bij dringende familieomstandigheden of als ouders vanwege hun werk alleen buiten de schoolvakanties vrij kunnen krijgen. 

Verlof kun je alleen schriftelijk aanvragen bij de schoolleider. Het formulier en de verlofregeling kun je op school ophalen of hier downloaden. We vragen je het formulier tijdig in te dienen, dat wil zeggen minimaal 10 dagen voor de datum van het verlof.

Voor verlof langer dan tien schooldagen moet ook de leerplichtambtenaar toestemming geven.