Praktische informatie

Hier vind je alle praktische informatie over onze school. Staat het antwoord dat je zoekt er niet bij? Bel ons gerust. Tijdens schooluren zijn we bereikbaar via 0255 – 514 620.

 • Agenda

  Herfstvakantie 17-10-22 t/m 21-10-22 Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23 Voorjaarsvakantie 27-02-23 t/m 03-03-23 Tweede Paasdag 10-04-23 (Goede Vrijdag is geen vrije dag) Koningsdag 27-04-23 Meivakantie …

 • Bewegingsonderwijs

  Op maandag en vrijdag krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent. Op deze dagen moeten ze daarom gymkleren meenemen. Ieder kind heeft een la …

 • Openingstijden

  De deur van de school gaat ’s morgens om 8:20 uur open. De lessen starten om 8:30 uur. De kinderen hangen bij binnenkomst hun …

 • Ouder-app

  Via de ouder-app van de groep van je kind ontvang je berichten over activiteiten en nieuws dat voor jou van belang is. Ook de …

 • Pauze

  De kinderen nemen eten en drinken mee van huis voor de ochtendpauze en de lunch. En dan het liefst iets gezonds. Als tussendoortje kun …

 • Rookvrije school

  Wij willen het vanzelfsprekend maken dat kinderen rookvrij opgroeien. Dat kunnen we alleen bereiken samen met ouders. Roken in de school en op plein …

 • Traktaties

  Natuurlijk is het feest als er iemand jarig is. Je kind mag dan iets lekkers uitdelen in de klas. We vragen je wel de …

 • Verkeersveiligheid

  Samen met ouders proberen we de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden. De drukste momenten zijn bij het begin en het …

 • Verlof aanvragen

  Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Je zoon of dochter mag dan niet meer zonder toestemming wegblijven van school. In bepaalde situaties kan …

 • Ziekmelden

  Als uw kind niet naar school kan komen omdat het ziek is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan school. Graag …