Algemeen

Activiteiten

De vaste activiteiten waarbij de Ouderraad ondersteunt zijn Sinterklaas, Kerst en Pasen. Maar ook bij feesten, sportdagen, avond vierdaagse en sponsoractiviteiten etc. ondersteunt de OR het team. Door deze inzet en de financiële ouderbijdragen van alle ouders is het mogelijk het onderwijs op de Vuurtoren nog aantrekkelijker te maken.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen zullen, nadat zij door de OR zijn goedgekeurd, gepubliceerd worden op de website. Jaarlijks organiseert de Ouderraad, in samenwerking met de medezeggenschapsraad een algemene ouderavond waarop belangstellenden worden geïnformeerd over de activiteiten en de financiën.