Algemeen

Wat is de MR ?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken, die op school spelen, bespreken. U kunt dit vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO 92) is geregeld op welke manier de MR het bestuur van de school van advies kan dienen of instemming kan verlenen aan beslissingen van ditzelfde bestuur. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. Een goed functionerend MR is van groot belang. Een MR kan invloed uitoefenen en kan hierdoor een school nog beter te laten functioneren.

Leden van de MR

De MR 2017-2018 bestaat uit:

Personeelsgeleding:

Juf Inge Steensma, leerkracht locatie Oost (plaatsvervangend voorzitter)

Juf Tessa de Brouwer, leerkracht locatie Oost

Juf Daniëlle Deiman, leerkracht en I.B-er locatie West en locatie Oost

Oudergeleding:

Mevrouw Sandra van den Brader, moeder van Marco (groep 4), locatie Oost (Penningmeester en secretaris)

Mevrouw Nazira , moeder van Wassim (groep 4), locatie West

Mevrouw Daniëlle Rabelink, moeder van Nick (groep 4), locatie Oost

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedere ouder, met een kind op onze school, bij deze vergaderingen aanwezig kan zijn.  De MR vergadering zal op de volgende data van 19.30 tot 21.30 uur plaatsvinden op onze locatie West aan het koningsplein:

 

Indien u vragen of ideeën heeft, laat het ons weten. Schrijf een email naar mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl of neem contact op met een MR lid.