Medezeggenschapsraad (MR)

MR

De medezeggenschapsraad van OBS de Vuurtoren bestaat uit vertegenwoordigers van beide locaties en is een combinatie van ouders en teamleden. Onze MR is actief en zeer betrokken bij de ontwikkelingen van de school. De medezeggenschapsraad draagt aanzienlijk bij aan de kwaliteit van onze school.