Ouders

Ouders

Als ouder speelt u  een belangrijke rol in het onderwijs. Wij willen optimaal met u afstemmen en de deur staat altijd open voor een gesprek als u daaraan behoefte heeft.

Elke laatste vrijdag van de maand ontvangt u van ons via Parro de nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte houden van gebeurtenissen op school, oproepjes doen, etc. 

Daarnaast is er de nodige achtergrondinformatie voor u beschikbaar zoals de schoolgids en de input vanuit de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.

Onder dit tabblad vindt u deze informatie.