Team

Het team van OBS de Vuurtoren

V.L.N.R.

Boven: juf Annemieke, juf Sylvia, juf Inge

Midden: juf Sylvia, juf Stephanie, juf Demi, Meester Rob, juf Marianne, juf Tessa, juf Hanneke

Onder: juf Betty, juf Roos, juf Nettie, juf Liza