Ons Bestuur

OPO IJmond

OBS de Vuurtoren valt onder het bestuur van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPOIJmond). OPOIJmond verzorgt het (speciaal) basisonderwijs in de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk.

De leden van de Raad Van Toezicht worden door de drie Gemeenteraden benoemd, op voordracht van de gezamenlijke directeuren en de Gemeenschappelijke MedeZeggenschapsRaad.
Om in contact te komen met de Bestuurder van onze Stichting, de heer M. van Embden, kunt u zich wenden tot het bestuursbureau:

Contact:
Bestuursbureau Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Zeilmakerstraat 62
1991 JC, Velserbroek

Telefoon: 023 5201580
E-mailinfo@opoijmond.nl
Websitewww.opoijmond.nl

Voor meer informatie over het bestuur en de scholen die deel uitmaken van onze Stichting, kunt u de website raadplegen