Ons Bestuur

Onze school wordt bestuurd door de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond. Deze Stichting is sinds 2003 het Bevoegd Gezag van alle openbare basisscholen in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

De leden van de Raad Van Toezicht worden door de drie Gemeenteraden benoemd, op voordracht van de gezamenlijke directeuren en de Gemeenschappelijke MedeZeggenschapsRaad.
Om in contact te komen met de Bestuurder, de heer M. van Embden, van onze Stichting kunt u zich wenden tot het bestuursbureau:

Bestuursbureau Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Zeilmakerstraat 62,
1991 JC Velserbroek,
Telefoonnummer: 023 – 5201580

Voor meer informatie over het bestuur en de scholen, die deel uitmaken van onze Stichting, kunt u bekijken op de website: www.opoijmond.nl