Onderwijsvisie

De Vuurtoren is een openbare school. Op De Vuurtoren zijn alle leerlingen welkom, ongeacht hun achtergrond, levensovertuiging en afkomst.

Ons motto is: De Vuurtoren zet elk kind in de spotlight!

Op de Vuurtoren kennen we ieder kind en iedere ouder. We zien zelfstandige kinderen vol zelfvertrouwen bij ons op school die zich veilig voelen in de groep, die nieuwsgierig zijn en zin hebben om te leren. Wij helpen kinderen aan een stevige basis op het gebied van rekenen, lezen en taal, met een programma op maat, waarvoor geldt: samen waar het kan, op maat als dat beter is. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en uiteraard helpen we ze op weg naar het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Dat doen wij samen: leerlingen van alle groepen spelen en werken samen, helpen elkaar. Leerkrachten en ouders werken samen aan de ontwikkeling van het kind en leerkrachten en ouders houden elkaar goed op de hoogte. We wonen in dezelfde wijk, we houden de wijk netjes en zorgen voor elkaar. De school is gekend en bekend in de buurt en we doen regelmatig activiteiten met en voor de buurt.

 

Onze kernwaarden:

Betrokkenheid

Leren kun je het beste als je betrokken bent bij wat je leert. Die betrokkenheid ontstaat als er wordt aangesloten bij de behoefte aan relatie, autonomie en competentie. Op onze school zijn wij betrokken bij elkaar: leerkrachten bij ouders en leerlingen, leerlingen bij de lesstof en bij elkaar, ouders bij school en bij hun kind. Op school geven wij leerlingen de autonomie die bij hen past, die zij aankunnen en waar ze zich goed bij voelen. Wij zorgen ervoor dat leerlingen de leerstof krijgen waardoor ze worden uitgedaagd, maar niet over- of ondervraagd. Op die manier kunnen onze kinderen zich in een warme omgeving ontwikkelen tot volwaardige leden van onze samenleving.

 

Opbrengstgericht werken

Om in de maatschappij later zo goed mogelijke kansen te hebben, is een solide basis onontbeerlijk. In de schoolvakken stellen wij daarom hoge eisen aan onze leerlingen. Wij verwachten dat zij, samen met hun ouders, er alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren. Met ‘zo goed mogelijk’ bedoelen wij dat wij ernaar streven om elk kind optimaal te laten scoren binnen de mogelijkheden die hij/zij heeft.

 

Welbevinden

Je komt pas goed tot leren als je je prettig voelt op school. Dat betekent dat de sfeer veilig is, dat je kunt zijn wie je wilt en dat anderen je respecteren. Maar het betekent ook dat je je goed moet voelen bij het schoolwerk dat je doet en bij de eisen die aan je worden gesteld. De leerkrachten kijken hiernaar met een professionele blik en stemmen dat af met de leerling zelf en zijn/haar ouders.

 

Talentontwikkeling

Bij ons op school leer je wie je bent, wat je kunt en waar je beter in wilt worden. Dat kan zijn op leergebied, maar we streven er ook naar om leerlingen op zoveel mogelijk verschillende gebieden dit te laten ontdekken zoals bijvoorbeeld op creatief, sociaal of technisch gebied. Dat doen we onder andere in onze ‘ateliers’.

 

Buurtgericht

Wij staan als school in de buurt: daar wonen kinderen, spelen ze buiten, leven ze samen met anderen. Wij willen daar als school onderdeel van uitmaken en er een duidelijke plaats in innemen.