Groep 7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8

De groepssamenstelling

Groep 7/8 is een lieve rustige groep. De kinderen zijn erg aardig en behulpzaam naar elkaar.

Groep 7 bestaat uit 9 leerlingen en groep 8 uit 11 leerlingen.

De leerkrachten

Op maandag, dinsdag en woensdag krijgt de groep les van juf Inge, donderdag en vrijdag van juf Marianne.

Gymtijden

De groep krijgt 2 keer per week gym. Op maandagochtend wordt de gymles verzorgd door de vakdocent. Vrijdag verzorgt juf Marianne de gymles.

Bijzonderheden

In groep 7/8 werken we met een weektaak. De kinderen plannen zelf het werk in voor de hele week. De leerkracht schrijft op wat de leerling die week allemaal moet doen. Dit is voor iedereen anders. Het ene kind kan meer werk aan dan het andere kind. De kinderen leren op deze manier goed plannen, dit is erg handig voor op de middelbare school.

Instructies worden op vaste tijden gegeven. Leerlingen mogen kiezen of zij hier aan mee willen doen. Soms bepaalt de leerkracht wie er mee doet.

De zaakvakken mogen de leerlingen samen doen, meestal doen zij dit in de algemene ruimte aan de werktafels. Hier kunnen zij overleggen met elkaar zonder dat de andere leerlingen hier hinder van ondervinden. Wij vinden samenwerken erg belangrijk. Bij deze vakken maken we veel gebruik van de IPad en laptops. De leerlingen weten al heel goed hoe zij gericht informatie op moeten zoeken.

In de middag hebben we tijd voor meer ontspanning. Op maandag hebben we HVO lessen van meester Louis. We praten over leuke en minder leuke dingen in het leven. De leerlingen leren hun mening te geven en deze te onderbouwen. Het leuke is dat je het eigenlijk nooit fout kunt doen!

Op dinsdagmiddag hebben we de VKF kring, deze staat voor vragen, klachten en felicitaties. Iedere leerling zegt iets in deze kring. De kinderen leren dat het belangrijk is hoe je iets zegt, hoe je er bij kijkt en welke woorden je kiest, want ik zal het nooit meer doen is wel heel moeilijk soms…… We gaan niet met elkaar in discussie maar zoeken naar een oplossing. Er worden veel felicitaties uitgedeeld, iets wat goed is voor het zelfvertrouwen  van de leerlingen.

Donderdagmiddag besteden we veel tijd aan Nieuwsbegrip en Engels. Tijdens nieuwsbegrip leren we iets over een actueel item uit het nieuws. We oefenen hiermee verschillende lees strategieën.

Vrijdagmiddag hebben we vaak tijd om iets leuks te doen. We knutselen of tekenen in het thema van het jaar.

Huiswerk

De leerlingen krijgen op dinsdag meestal huiswerk mee voor werkwoordspelling en op donderdag voor rekenen. Na ieder blok van aardrijkskunde of geschiedenis vindt er een toets plaats. De leerlingen krijgen hiervoor een samenvatting mee naar huis.