Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6

De groepssamenstelling

Groep 5/6 is een enthousiaste groep die bestaat uit 21 leerlingen.

In groep 5 zitten 7 leerlingen en in groep 6 zitten 14  leerlingen.

De leerkrachten

Deze leuke groep krijgt les van twee juffen;

Juf Annemieke start de week en staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. De week wordt afgesloten met juf Anja die er op donderdag en vrijdag voor staat.

Gymtijden

De groep krijgt 2 keer per week gym.

Op maandagochtend wordt de gymles verzorgd door de vakdocent, juf Roos, en op vrijdagochtend gaan ze gymmen met juf Anja.

Werkwijze

De kinderen leren in deze combinatiegroep hoe ze om kunnen gaan met uitgestelde aandacht. Na de klassikale instructie ( wel 3 niveaugroepen) gaan ze zelfstandig of in tweetallen aan de verwerking beginnen.

Door te werken met zelfstandig-werken-kaartjes kunnen ze aan de leerkracht kenbaar maken of ze zelf rustig verder kunnen werken of wanneer ze hulp nodig hebben. De leerkracht heeft zo de tijd om rustig hulp te bieden aan een kind wanneer dat nodig is. De anderen met een vraag gaan verder met een klaar-opdracht. Zo is iedereen goed bezig! Beetje bij beetje zal er aandacht worden besteed aan het zelf inplannen van het werk en de eigen keuzes maken wat betreft instructie.

Huiswerk

Zowel groep 5 als groep 6 krijgen al huiswerk mee. Dit kan leerhuiswerk zijn voor de zaakvakken, extra oefening n.a.v. een les of oefenbladen wanneer het kind daar behoefte aan heeft. De leerkracht zorgt ervoor dat de ouders ook op de hoogte zijn van het huiswerk.