Groep 5/6

Groep 5/6

Leerkracht: Stephanie Boxelaar  

Aanwezig: alle dagen   

e-mail: stephanie.boxelaar@opoijmond.nl              

 

Binnenkomst

De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok. Het meegenomen eten en drinken mag in de daarvoor bestemde bakken in de klas geplaatst worden. De bekers/ bakjes/ pakjes zijn voorzien van naam. De deur wordt om 8:20uur geopend en de lessen starten om 8:30uur. 

Bewegingsonderwijs

Op woensdag en vrijdag krijgen de kinderen gymles. De kinderen moeten zorgen voor binnen gymschoenen en gymkleding.  Als een kind niet mag gymmen willen we graag een briefje met de reden mee met handtekening van ouder(s). Uiteraard mag dit ook via de mail. 

Lezen

Dagelijks oefenen we met lezen. Op school is er een schoolbibliotheek aanwezig waaruit de kinderen boeken kunnen kiezen.
In groep 4 t/m 8 oefenen we technisch lezen met de methode Karakter. In elke les staat één leerdoel centraal. Daarnaast biedt Karakter ook leesbevordering aan om kinderen te inspireren meer te lezen.

Rekenen

Voor het rekenonderwijs gebruiken wij dit jaar een nieuwe methode: Wereld in getallen 5. Elke les wordt er één leerdoel centraal gesteld. In de weektaak oefenen de kinderen met de aangeboden doelen van het vorige blok. Zo hebben de kinderen meer tijd om de doelen eigen te maken. In deze methode worden de tafels niet meer apart aangeboden, maar leren de kinderen de tafels t/m 10 tegelijkertijd met behulp van context.

Taal en Spelling

Wij werken met de methode Staal. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en bijna elke les een dictee zorgen voor goede spellingresultaten.

Staal Taal heeft door het jaar heen verschillende thema’s waardoor het taalonderwijs voor de leerlingen boeiend blijft. Ook wordt er veel aandacht besteed aan woordenschat.

Zelfstandig werken

Ook dit jaar stimuleren we het zelfstandig werken en gebruiken we het ‘rood/groen-kaartje’. Het kaartje heeft een groene kant (ik kan doorwerken en je mag me vragen stellen) en een rode kant (ik heb hulp nodig).  

Wereldoriëntatie

Faqta is onze methode voor wereldoriëntatie. We leren kinderen kennis en 21e -eeuwse vaardigheden waarbij ze spelenderwijs hun eigen talenten ontdekken. Onderzoeken, ontdekken en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.

Ateliers

Een aantal weken per jaar krijgen de kinderen les in ateliers: onder leiding van een leerkracht of een andere deskundige leren zij hun talenten ontdekken op het gebied van sport, creativiteit, muzikaliteit of wetenschap. De ateliers worden afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.

Engels

Vanaf groep 1 wordt er bij ons op school Engels gegeven. Daarvoor gebruiken we de methode Stepping Stones Junior, die een goede aansluiting biedt naar het voortgezet onderwijs.