Groep 1/2

Groep 1/2

Leerkracht: liza Baardman            

Aanwezig: maandag, woensdag, vrijdag

e-mail: Liza.baardman@opoijmond.nl

Leerkracht: Nettie Keirsgieter

Aanwezig: dinsdag, donderdag

e-mail: nettie.keirsgieter@opoijmond.nl

Nettie is langdurig afwezig zij wordt vervangen door

Sacha Schaap

sacha.schaap@opoijmond.nl

Binnenkomst

De kinderen hangen hun jas en tas aan de kapstok. Het meegenomen eten en drinken mag in de daarvoor bestemde bakken op de gang geplaatst worden. De bekers/ bakjes/ pakjes worden door de ouders voorzien van naam. De deur wordt om 8:20uur geopend, de kinderen worden direct gestimuleerd om in hun spel te komen, materialen liggen klaar, ouders kunnen nog even meespelen. Om 8:30uur starten de lessen en worden ouders verzocht de groep te verlaten.

Bewegingsonderwijs

Er is elke dag bewegingsonderwijs en daarom hebben alle kinderen op school een gymtas met hierin een gymbroek, shirtje en binnen gymschoenen. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten waarbij de beweging vanzelf voorkomt tijdens het spelen.

Sil op school                                                                    

We werken met de methode Sil op school, omdat hier de taalstimulering en de woordenschatontwikkeling voorop staan. Er is ook volop aandacht voor rekenen, de sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek. Samen met hun vriendjes Sil en Lis beleven de kinderen avonturen tijdens betekenisvolle activiteiten die rondom de doelen van de vier ontwikkelingsdomeinen worden geschreven.

Zelfstandig werken

Om de zelfstandigheid te bevorderen maken wij gebruik van dagritmekaarten. De kinderen leren hiermee de structuur van de dag te herkennen. Tijdens het spelen en werken kiezen de kinderen door middel van het kiesbord hun eigen activiteit. Dit doen ze door hun naamkaartje op te hangen, bij de activiteit die ze zelf hebben gekozen. Ieder kind heeft zijn eigen laatje en is verantwoordelijk voor zijn eigen spullen, zoals kleurdoosje en themamapje.

Wereldoriëntatie

Faqta is onze methode voor wereldoriëntatie. We leren kinderen kennis en 21e -eeuwse vaardigheden waarbij ze spelenderwijs hun eigen talenten ontdekken. Onderzoeken, ontdekken en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.

Groep 1/2 sluit tijdens de schoolbrede thema’s aan bij Faqta.

Ateliers                                                                                         

Een aantal weken per jaar krijgen de kinderen les in ateliers: onder leiding van een leerkracht of een andere deskundige leren zij hun talenten ontdekken op het gebied van sport, creativiteit, muzikaliteit of wetenschap. De ateliers worden afgesloten met een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.

Engels                                                                   

Vanaf groep 1 wordt er bij ons op school Engels gegeven. Daarvoor gebruiken we de methode Stepping Stones Junior, die een goede aansluiting biedt naar het voortgezet onderwijs.