In- en uitschrijven

Inschrijven
Het is wenselijk dat er voor de derde verjaardag van een kind een oriënterend gesprek met de ouders plaatsvindt met aansluitend een rondleiding door de school. Voor definitieve inschrijving moet een inschrijfformulier worden ingevuld. Als een kind drie jaar en tien maanden is mag het vijf dagdelen wennen op school. Wij nemen hierover contact op met de ouders om een afspraak te maken.

Uitschrijven
Mocht u uw kind uit willen schrijven dan moet u dit bij de directie en de groepsleerkracht van uw kind melden. Wij willen dan graag de reden van vertrek weten. Verder hebben wij de naam en het adres nodig van de school waar uw kind naar toe gaat zodat de nodige formulieren opgestuurd kunnen worden. Wij kunnen pas officieel uitschrijven als we het inschrijvingsbewijs van de volgende school hebben ontvangen.