Nieuws

Nieuws

De communicatie naar ouders verloopt bij ons op school via Parro. Elke vrijdag ontvangen de ouders van de leerkracht van hun kind een weekbericht. Daarin worden ze op de hoogte gehouden van alle gebeurtenissen in de groep. Daarnaast wordt er ongeveer één keer per maand aan de ouders van de school een nieuwsbrief verstuurd met alle zaken die de hele school betreffen.