Verlofaanvragen en/of ziek melden

Verlofaanvragen

Vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. Dit betekent dat u uw kind dan niet meer zonder toestemming thuis kunt houden. In incidentele gevallen kan door de schoolleider verlof worden gegeven. Dit kan het geval zijn bij dringende familie-omstandigheden of wanneer men door de aard van het werk de vakantie niet in een schoolvakantie kan opnemen.

Ieder verlof moet tijdig worden aangevraagd. Extra vakantieverlof mag/kan hoogstens éénmaal per jaar aangevraagd worden. Verlof moet altijd schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolleider. Dit laatste geldt ook wanneer het een dag voorafgaand aan een vakantie betreft. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u op school krijgen of hier downloaden. 

Voor verlof langer dan tien schooldagen moet ook de leerplichtambtenaar toestemming geven.

 

Ziek melden

Als uw kind niet naar school kan komen omdat het ziek is, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan school. Graag vragen wij u vóór 08.30 uur naar school te bellen. zodat de groepsleerkracht van de afwezigheid op de hoogte is. Hetzelfde geldt voor bezoek aan de huisarts, tandarts, orthodontist, etc. 

Telefoon: 0255-514620