Praktische informatie

Praktische informatie

Schooltijden

Op onze school hanteren wij een continurooster. Onze tijden zijn als volgt:

Maandag            8.30 uur tot 14.30 uur

Dinsdag               8.30 uur tot 14.30 uur

Woensdag          8.30 uur tot 12.15 uur

Donderdag         8.30 uur tot 14.30 uur

Vrijdag                 8.30 uur tot 14.30 uur

Binnenkomst

De deur wordt ’s morgen om 8.20 uur geopend. De lessen starten om 8.30 uur. Wanneer de kinderen binnen komen hangen zij hun jas en tas aan de kapstok. Het meegenomen eten en drinken mag in de daarvoor bestemde bakken in de klas geplaatst worden.

Verkeersveiligheid

Samen met u proberen we de verkeerssituatie rond school zo veilig mogelijk te maken. Bij het halen en brengen van de kinderen kan het zoals bij elke school druk zijn. Breng uw kind daarom het liefst lopend of op de fiets naar school. Komt u toch met de auto, parkeert u dan in de parkeervakken rondom de school.

Pauze

De kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de ochtendpauze en de lunch. Wij vragen de ouders hun kinderen iets gezonds mee te geven. Daarbij kunt u denken aan fruit en groenten als tussendoortje en een lekker broodje met hartig beleg voor de lunch.

Woensdag is onze vaste fruitdag. Daarnaast doen wij mee met het EU schoolfruit- en groenteprogramma. Dit betekent dat de kinderen in een periode van 20 weken drie dagen fruit aangeboden krijgen vanuit school.

Traktaties

Als de kinderen jarig zijn mogen zij trakteren. Houdt de traktaties simpel. Met alleen wat lekkers zijn de kinderen al blij.

Bewegingsonderwijs

Op woensdag en vrijdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakdocent. Op deze dagen moeten de kinderen dus gymkleding meenemen. De gymtassen stoppen de kinderen in hun eigen lade onder de kapstok. Het is fijn als de gymkleding regelmatig mee naar huis genomen wordt om te wassen.

Buitenschoolse opvang

Wanneer u gebruik wilt maken van voor- en/of naschoolse opvang kunt u terecht bij Kinderopvang Partou. Bij Partou staat lol maken en relaxen voorop. Voor meer informatie en/of inschrijven kunt u een kijkje nemen op de site: https://www.partou.nl/bso

Schoolvakantie 2021-2022
Herfstvakantie 18 oktober 2021 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari 2022 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

Tweede Paasdag

15 april 2022

18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 15 juli 2022 t/m 26 augustus 2022
Studiedagen 2021-2022
Maandag 13 september 2021
Vrijdag 15 oktober 2021
Vrijdag 28 januari 2022
Maandagmiddag 7 februari 2022
Dinsdag 19 april 2022
Maandagmiddag 20 juni 2022