Ouderraad (OR)

Ouderraad

Wat is de OR?

Naast de MR heeft de school ook een ouderraad. Dit is een groep enthousiaste ouders, die de school en haar leerlingen een warm hart toedraagt. In de ouderraad gaat het vooral om de praktische organisatie en ondersteuning bij tal van activiteiten. We denken hierbij o.a. aan de jaarlijks terugkerende feesten en evenementen. De leden van de raad komen regelmatig bijeen om samen met een afvaardiging van het team de verschillende activiteiten voor te bereiden of te bespreken. Door deze inzet en de financiële ouderbijdragen van alle ouders is het mogelijk het onderwijs op de Vuurtoren nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast krijgen we bij de OR informatie te horen over wat er op school speelt, wat ze doen met een studiedag, punten van MR, het team etc, etc. De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen zullen, nadat zij door de OR zijn goedgekeurd, gepubliceerd worden op de website.

De OR is te bereiken per e-mail ouderraad@obs-devuurtoren.nl of spreek één van de leerkrachten / ouders uit de OR aan.

 

Oudergeleding

Simone Hennequin-Kool, moeder van Jayden (groep 8) Voorzitter

Vincent Berendsen, vader van Hannah (groep 8) Penningmeester

Daniëlle Wigchert, moeder van Luna (groep 6) Secretaris 

Sylvia Mulder, moeder van Larissa (groep 6), Emily (groep 4) en Denzel (groep 1)

Priscilla Kramer, moeder van Dylano (groep 6) en Liz (groep 1)

Elise Labree, moeder van Dimitry (groep 6) en Amauri (groep 2)

Personeelsgeleding

Carla Oude Groen (directie)

Vergaderingen
  • Donderdag 23 sept 2021 
  • Dinsdag 12 okt 2021 
  • Donderdag 4 nov 2021 
  • Dinsdag 11 jan 2022 
  • Donderdag 24 maart 2022
  • Dinsdag 24 mei 2022