Ouderraad (OR)

Ouderraad

Wat is de OR?

Naast de MR heeft de school ook een ouderraad. Dit is een groep enthousiaste ouders, die de school en haar leerlingen een warm hart toedraagt. In de ouderraad gaat het vooral om de praktische organisatie en ondersteuning bij tal van activiteiten. We denken hierbij o.a. aan de jaarlijks terugkerende feesten en evenementen. De leden van de raad komen regelmatig bijeen om samen met een afvaardiging van het team de verschillende activiteiten voor te bereiden of te bespreken. Door deze inzet en de financiële ouderbijdragen van alle ouders is het mogelijk het onderwijs op de Vuurtoren nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast krijgen we bij de OR informatie te horen over wat er op school speelt, wat ze doen met een studiedag, punten van MR, het team etc, etc. De bijeenkomsten van de OR zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen zullen, nadat zij door de OR zijn goedgekeurd, gepubliceerd worden op de website.

De OR is te bereiken per e-mail orwest@obs-devuurtoren.nl of spreek één van de leerkrachten / ouders uit de OR aan. 

 

Oudergeleding

Simone Hennequin-Kool, moeder van Jayden (groep 7) Voorzitter

Vincent Berendsen, vader van Hannah (groep 7) Penningmeester

Brigit Fröger-Siskens, moeder van Bart (groep 7) Secretaris

Kim Wempe, moeder van Isa (groep 8) en Lana (groep 4)

Suzanna Blanken-Hovenkamp, moeder van Laura (groep 7)

Daniëlle Wigchert, moeder van Luna (groep 5) en Elin (groep 4)

Priscilla Kramer, moeder van Dylano (groep 5)

Marloes de Boer, moeder van Lucas (groep 5)

Sylvia Mulder, moeder van Larissa (groep 5) en Emily (groep 3)

 

Personeelsgeleding

Demi Vlieland (leerkracht groep 3/4)

Annemieke Martijn (leerkracht groep 7/8)

 

Vergaderingen
  • 17 september 2020
  • 6 oktober 2020
  • 5 november 2020
  • 12 januari 2021
  • 25 maart 2021
  • 18 mei 2021
  • 25 juni 2021