Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk geregeld orgaan waarin ouders en leerkrachten samen de zaken, die op school spelen, bespreken. U kunt dit vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. In de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO 92) is geregeld op welke manier de MR het bestuur van de school van advies kan dienen of instemming kan verlenen aan beslissingen van ditzelfde bestuur. Het staat de MR vrij om alle zaken, die voor school van belang zijn, te bespreken. Een goed functionerend MR is van groot belang. Een MR kan invloed uitoefenen en kan hierdoor een school nog beter te laten functioneren. De MR is actief en zeer betrokken bij de ontwikkelingen van de school. De medezeggenschapsraad draagt aanzienlijk bij aan de kwaliteit van onze school.

Oudergeleding

Siti Knuttel, moeder van Luna (groep 5) en Elin (groep 4)

Personeelsgeleding

Manon op den Kelder (IB / leerkracht groep 1/2)

Stephanie Boxelaar (leerkracht groep 5/6)

Vergaderingen

Alle vergaderingen van de MR zijn openbaar. Dit betekent dat iedere ouder, met een kind op onze school, bij deze vergaderingen aanwezig kan zijn. De MR vergaderingen zullen plaatsvinden op de volgende data:

Indien u vragen of ideeën heeft, laat het ons weten. Schrijf een email naar mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl of neem contact op met een MR lid.