Afspraak maken

Aanmelding van nieuwe leerlingen

De kinderen kunnen het hele jaar worden aangemeld bij de schoolleider. Het is wenselijk dat er voor de derde verjaardag van een kind een oriënterend gesprek met de ouders plaatsvindt met aansluitend een rondleiding door de school. Klik hier om direct een email te sturen met een vraag: info@obs-devuurtoren.nl

Voor definitieve inschrijving moet een inschrijfformulier worden ingevuld. Dit is te verkrijgen op school of hier te downloaden. 

Met de aanmelding gaat u akkoord met de regels en afspraken zoals in deze schoolgids zijn weergegeven. Voor de volledige regelgeving t.a.v. de aanmelding verwijzen wij u naar de website van het schoolbestuur: http://www.opoijmond.nl

Graag tot ziens op de Vuurtoren!

Direct een afspraak maken bel: 0255-514620

 

Voor het eerst naar school

In de weken voor uw kind vier jaar wordt komt het enkele keren wennen, behalve in december en de laatste weken voor de zomervakantie. In overleg komt uw kind dan vijf dagdelen in de groep om kennis te maken met de leerkracht en de kinderen. Voor het wennen neemt de leerkracht contact op met de ouders om afspraken te maken over de wenperiode. Tijdens de wenperiode zal er een gesprek plaats vinden met de leerkracht van uw kind, waarin u bijzonderheden over uw kind kunt doorgeven en eventuele vragen kunt stellen.