vuurtoren
Openbare Basisschool De Vuurtoren
17 september 2021
Beste ouders,

Met de versoepelingen rondom de coronamaatregelen denken wij ook na hoe wij u als ouders weer meer kunnen betrekken bij ons onderwijs.
Wij hebben gezien dat de maatregel géén ouders in school 's morgens veel rust heeft gebracht, ook zien wij dat kinderen heel veel zelf kunnen en hier ook trots op zijn.
De lessen starten goed op tijd en de leerkracht heeft direct tijd en oog voor alle kinderen.
Voor de groepen 3 t/m 8 blijven wij dan ook de schooldag starten zoals we inmiddels goed gewend zijn. De leerkracht staat om 8.20uur op het plein, u heeft dan even de gelegenheid om een korte mededeling te doen. Om 14.30uur haalt u uw kind ook weer op op het plein. U bent dan wel welkom om even met uw kind te school in te lopen wanneer hij of zij bijvoorbeeld iets wil laten zien.
Omdat wij heel goed begrijpen hoe leuk het is om mee te genieten van het schoolse leven gaan wij u incidenteel (in kleine groepjes) uitnodigen om bv een activiteit of les bij te wonen. U ontvangt hier dan op tijd bericht over via de Parro.
Ouders van groep 1 en 2 brengen wel vanaf 25 september de kinderen weer naar binnen (via de hoofdingang). Wij verzoeken u vriendelijk op tijd te komen en het afscheid kort te houden. Laat u vooral uw kind ook zelf jas, tas e.d. ophangen. Zij kunnen dit echt heel goed. U haalt uw kind buiten weer op zoals we dat nu ook doen.
Fijn dat er weer wat meer kan!

Hartelijke groet,

Carla Oude Groen

Ateliers

Volgende week gaan wij weer starten met onze ateliers. In een periode van 9 weken hebben de kinderen een keuze om 3 verschillende activiteiten te doen.
Het schoolbrede thema staat hierbij centraal. Deze keer "de kracht van Muziek"!
Wij hebben de volgende activiteiten uitgekozen:
Gitaarles (voor bovenbouw), schilderen met muziek, dans op muziek, sport op muziek en proefjes om de kracht van muziek te ervaren.
Om u als ouders mee te laten genieten, nodigt de leerkracht u uit om na de periode van drie weken wanneer de activiteit wordt afgesloten te komen kijken / luisteren /meedoen.
Dit duurt ongeveer 10 minuten tot een kwartier.
Om de groepen niet te groot te laten worden, plant de leerkracht u in en ontvangt u via Parro een uitnodiging. Bent u verhinderd? Laat u het dan even weten, dan wordt u in een volgende periode uitgenodigd.
681507
rookvrije_generatie_

Rookvrij schoolterrein

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom hebben basisschool De Klipper en Basisschool De Vuurtoren vanaf heden een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

Waarom een rookvrij schoolterrein?

Vanaf 1 augustus 2020 zijn scholen verplicht een rookvrij schoolterrein te hebben. Wij willen leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het hek, in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.

Nieuwe coronamaatregelen

Met de nieuwe versoepelingen verandert er ook wat voor de scholen.
De 1,5 meter verdwijnt.
Basisschoolgroepen hoeven niet meer in zijn geheel in quarantaine bij een besmetting. Bij een besmetting zal in overleg met de GGD gekeken worden naar nauwe contacten.
Dat is heel fijn voor de continuïteit van ons onderwijs. Wel zullen wij met elkaar zeer waakzaam moeten blijven. Het aantal besmettingen onder basisschoolleerlingen is flink gestegen de laatste tijd. Wij verzoeken u vriendelijk hier alert op te blijven en uw kind te laten testen bij klachten.
E_Qw79yWYAAmAyX
Zwerfafval

Opruimdag Oud IJmuiden

In het kader van zwerfafval opruimen, wordt er woensdag 29 september in de middag door de gemeente een activiteit georganiseerd aan de Wilhelminakade. De kinderen van groep 5/6 van De Klipper en De Vuurtoren zullen in de ochtend als aftrap gezamenlijk ons plein opruimen.
medezeggenschapsraad_plaatje-1

Bericht vanuit de MR

(Medezeggenschapsraad)
Nieuwe voorzitter
De huidige voorzitter van de MR, Warda Bougamza, heeft aangegeven geen tijd meer te hebben voor de MR dit schooljaar. Na enig overleg heeft Siti Knuttel besloten de taak van voorzitter over te nemen van Warda. Siti is de moeder van Luna uit groep 6. We danken Warda hartelijk voor haar inzet het afgelopen jaar en wensen Siti veel succes in haar nieuwe rol.

Ouder gezocht voor de MR
Doordat Warda afscheid neemt is er weer plek voor een nieuw lid van de MR. Welke ouder wil zich aansluiten bij onze MR? De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. In de MR worden zowel de ouders als het personeel van de Vuurtoren vertegenwoordigd. Op dit moment zijn de leden Manon (intern begeleider) en Stephanie (leerkracht groep 5/6) vanuit het personeel en Siti vanuit de ouders. Als je lid bent van de MR praat je mee over het beleid van de Vuurtoren. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding. Een hele interessante rol dus. Heb je interesse of ben je nieuwsgierig stuur dan een mail naar mrvuurtoren@opoijmond.nl We zien je reactie graag tegemoet!
om tekst in te voegen.
10968-logo-ouderraad-980x350-1

Bericht vanuit de OR

Nieuwe leden
De ouderraad is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse?
Neemt u dan contact op met
ouderraad@obs-devuurtoren.nl

Kleding inzameling
Graag willen wij jullie vragen of jullie ons weer willen helpen met het inzamelen van kleding voor Bag2School.de kleding mag in vuilniszakken, deze zakken kunt u elke vrijdag neer zetten bij de blauwe deur van de schuur op het schoolplein. Dan zorgen wij dat de zakken op de goede plaats terecht komen. Op donderdag 20 januari wordt de kleding weer opgehaald door de bus van Bag2school. Vraag je familie, buren of ze nog oude kleding hebben. Sjouwen, slepen en sleuren met zakken. Onze school krijgt €0,30 per kilo. Daarvan kunnen we voor onze kinderen weer leuke en extra dingen doen.
Dank u wel namens alle kinderen en de ouderraad zodat leuke dingen kunnen blijven organiseren en aanschaffen
Wat mag wél ingezameld worden?
· Goede kwaliteit tweedehands kleding
· Lakens
· Dekens
· Gordijnen
· Knuffelbeesten
· Schoenen (per paar)
· Riemen/ceintuurs
· Handtassen

Afbeelding1

Steun onze school
Help de OR de ouderbijdrage laag te houden, door uw Vomarklantenkaart te koppelen aan De Vuurtoren.
Spek onze school met de klant is Koning spaarkaart van Vomar!
U kunt de kas van uw school eenvoudig en geheel kosteloos spekken! Dat doet u door uw Klant-is-Koning kaart aan uw school te koppelen, Dit kan door de code VUIJ2021 te koppelen in de Vomar App of op de pc in uw account aan uw klantenkaart.
Bij het boodschappen doen, kan u uw kaart scannen bij de kassa., Koppelen gaat NIET ten koste van uw eigen spaarpunten (gratis of betaald). Want Vomar maakt elk kwartaal 0,5% van het totaalbedrag aan boodschappen van alle gekoppelde Klant-is-Koning kaarten over aan de school. Bij de Vomar kunt u de klantkaart gratis ophalen bij de servicebalie van de Vomar, maar u kunt ook de Vomar app downloaden. Daar kunt u een digitale kaart aanmaken.
De Vomar steunt via dit systeem verschillende goede doelen. Eén van die doelen is onze school. De Ouderraad van school organiseert evenementen die buiten het gewone lespakket vallen, maar die het schoolgaan voor onze kinderen nog leuker maken. Zoals bijvoorbeeld de Sint-, Kerst- en Paasviering, wat lekkers bij de sportdag. Deze “feestjes” worden o.a. betaald van de (vrijwillige) ouderbijdrage. Maar u zult begrijpen… het extraatje van de Vomar klantenkaart is een -meer dan- welkome aanvulling!
te voegen.
Afbeelding2

Terugblik op de schoolweek

thumbnail_529d94e0-f9b1-4e93-9986-d530f0a23395
thumbnail_c6d35dc3-150b-4fd2-b8e3-121f06188190
70eeab9c-c711-4daa-92e2-54934d67f747

Toppers van de week

  • Dylano
  • Dimitry
  • Roxy

Afspraak van de week

  • 3-2-1 mijn handen zijn leeg, ik ben stil, ik kijk naar juf of meester
Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk weekend.
Tot volgende week!
Volgt u ons al?
facebook instagram
Koningsplein 1, 1975 DR, IJmuiden | 0255 - 514620 | info@obs-devuurtoren.nl
MailPoet