Nieuwsflits 9 september

Na twee weken hebben wij weer lekker onze draai gevonden op school. Dat is fijn, de sfeer is goed! Maandag a.s. is onze informatieavond, wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Wij vertellen u dan ook meer over ons leerplein en het groepsdoorbrekend werken. Leuk u dan te ontmoeten!

Activiteiten na school

Iris heeft weer veel leuke activiteiten bedacht, de flyer heeft u ook via Parro gekregen. Volgende week is zij ook op plein. Zij kan u dan meer informatie geven of u kunt direct uw kind(eren) aanmelden. aanmelden kan ook via het telefoonnummer op de flyer.

Adri is er altijd op vrijdagmiddag, hij doet na lestijd sportactiviteiten met de kinderen aanmelden kan via aengel@sportsupport.nl of op het schoolplein.

Schoolbibliotheek

De Vuurtoren en De Klipper hebben verleden jaar een subsidieaanvraag bij de gemeente Velsen gedaan voor de Bibliotheek Op School en die hebben we gekregen! Op dit moment wordt er dan ook hard gewerkt aan deze nieuwe schoolbibliotheek in de tussenhal naar de Brulboei: er komen nieuwe boeken, er komt een echt scanapparaat en de ruimte wordt helemaal ingericht als een echte bieb!Bij Bibliotheek Op School krijgen de kinderen de mogelijkheid  om ook voor thuis een boek te kiezen en op vrijdag is Larissa van de Bibliotheek Op School aanwezig voor leesmotivatie en helpt ze kinderen bij het kiezen van een boek. Donderdag 6 oktober wordt de Bibliotheek Op School geopend!

Dans, muziek, kunst en toneel

Dit schooljaar krijgen de kinderen lessen van KunstForm voor dans, toneel, kunst en muziek. Een gevarieerd aanbod en daar zijn we blij mee! Op dit moment is Kunstform bezig de diverse vakdocenten te benaderen en hopen we binnenkort van start te kunnen gaan.

Schoolfruit

Heel fijn, wij hebben weer schoolfruit!

Wij eten het fruit op woensdag, donderdag en vrijdag. volgende week is het appel, peer en sapo meloen,

Praktische informatie

Daan het denkt u nog even aan het meegeven van gymspullen?

Stepjes ook graag in de fietsenstalling bij de schuur.

Kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen

Privacy

Denkt u nog even aan uw privacy-voorkeuren? Heeft u hulp nodig? Wij kijken graag even met u mee.

Belangrijk

Dinsdag 20 september is onze eerste studiedag, de kinderen zijn vrij. Via Parro kalender en op de website kunt u alle studiedagen en vrije middagen terugvinden.

Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk weekend en graag tot maandag!