Nieuwsflits 4 november

Sint Maarten

“11 november is de dag”, volgende week is het alweer zover! Traditiegetrouw zullen De Klipper en De Vuurtoren de deuren openen en de kinderen ontvangen. Wij zijn open van 17.30uur tot 18.30uur.

Medezeggenschapsraad

In de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag stond vermeld dat de Raad uit vrijwel geheel nieuwe leden bestaat. In de nieuwsbrief stonden nog niet alle leden vermeld. Hierbij een overzicht van alle nieuwe MR-leden. 

– John Kuijs, leerkracht (groep 7/8)

– Marianne Stevenhagen, leerkracht (groep 7/8)

– Roanne Troeman, moeder van Sverre (groep 6)

– Priscilla Kramer, moeder van Dylano en Liz (resp. groep 7 en groep 2)

– Siti Knuttel, moeder van Luna (groep 7)

Als MR hebben we instemmings- en adviesrecht op beleidszaken van school. We zitten nu in de luxepositie dat we een extra ouder MR-lid hebben. Dat is fijn! Dit jaar staan er een aantal grote onderwerpen op de agenda waarbij het fijn is om een goede vertegenwoordiging te hebben vanuit de ouders. 

Om te zorgen dat de stemmen gelijkwaardig verdeeld zijn over de personeels- en oudergeleding, is het de regel dat het aantal MR leden die mag instemmen voor beide partijen (ouder en personeel) gelijk is. Van de oudergeleding hebben Siti Knuttel en Roanne Troeman formeel gezien instemmings- en adviesrecht.

Nu de nieuwe website van OBS De Vuurtoren live staat, zorgen wij in de komende periode ervoor dat de website informatie over de MR weer volledig actueel is.

Kledingactie

Heeft u onlangs uw kledingkasten opgeruimd? Of gaat u dat toevallig dit weekend doen?

Bag 2 School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en haalt niet meer gebruikte kleding op bij ons op school. Wij krijgen hiervoor een bijdrage per kilo en dit komt dan weer ten goede aan de school.

Donderdag a.s. komt de bus weer langs. U kunt uw gevulde zakken met kleding, schoeisel e.d. bij de blauwe schuurdeur neerzetten. Hartelijk dank voor uw bijdrage alvast!

Schoolfruit

Deze week eten wij komkommer, peer en appel!

Nog even dit

Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld. De ouderraad kan hiermee voor de kinderen weer leuke activiteiten organiseren.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=HfZkABuKTgCf5rtok8kiwQ

Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk weekend en graag tot maandag!