Nieuwsflits 28 oktober

Van de directie

Na een heerlijk weekje vrij, zijn wij maandag weer gestart. Helaas met een zieke leerkracht. Wij wilden u niet direct confronteren met de vraag de kinderen weer thuis te houden. Echter deze keuze vraagt veel van het overige team en kunnen wij lang niet altijd waarmaken. Daarnaast is er dan meer sprake van opvang dan van goed en effectief onderwijs en dat is nog steeds onze basistaak.

We hopen het natuurlijk niet, toch willen wij u vragen er altijd rekening mee te houden dat u ’s morgens een bericht via Parro kunt ontvangen, dat het ons niet lukt om onderwijs te verzorgen voor uw kind(eren). Er zijn helaas nauwelijks invallers beschikbaar.

Om deze reden maken wij ook deel uit van de pilot om te komen tot een nieuwe schoolweek, waarbij goed onderwijs centraal blijft staan. We zullen er rekening mee moeten houden, dat wij dit moeten waar maken met 16 procent minder leerkrachten. In het geval van De Vuurtoren zou dit kunnen betekenen dat wij het onderwijs met één fulltime leerkracht minder moeten kunnen organiseren.

Dit is een hele klus en vraagt ons goed na te denken over de verschillende scenario’s. Op de informatieavond heb ik u daar ook al iets over verteld. Op de studiedag vóór de herfstvakantie hebben wij samen met het team van de Klipper de mogelijke scenario’s besproken voor beide scholen. Het delen van vakdocenten kan een deel van de oplossing zijn. Samen kunnen we meer en zijn de kosten lager. Wij draaien nu nog geen pilot, maar hebben wel al samen een vakdocent muziek (Annemarie) en crea (Eke) kunnen regelen.

Op dit moment verandert er concreet nog niets, wij hebben nog een volledig team. Begin volgend jaar verwachten wij een eerste pilot te draaien hoe een nieuwe schoolweek eruit kan zien.

Deze pilot kan voor één bepaalde groep zijn of voor een bouw. Dit plan is nog niet rond. Vanzelfsprekend zullen wij u steeds goed op de hoogte houden en uiteraard worden onze plannen altijd eerst besproken met de MR. Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Vanuit het team

Maandag a.s. komt Jacqueline Mulder ons team versterken als administratief medewerkster. U zult haar op maandag en vrijdagochtend op school tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

Carla Oude Groen

De ouderraad en Medezeggenschapsraad

De ouderraad en medezeggenschapsraad zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe leden:

Mogen wij, de ouderraad ons aan u voorstellen?

Sylvia Mulder, moeder van Larissa (groep 7) Emily (groep 5) Denzel (groep 2)

Elise Labree, moeder van Dimitry (groep 7) en Amauri (groep 3)

Natascha de Jong, moeder van Liam (groep 2)

Chantal van Stein, moeder van Damin (groep 2)

Sabrina kuhl, moeder van Myiesha (groep 5)

Stephanie heijse, moeder van Daley ( groep 1)

Danielle van Stein, moeder van Dean (groep 3) 

Wij organiseren alle feesten op school (denk aan Sint, kerst en Pasen)

Vrijwilligerspool 

Ook is de ouderraad op zoek naar ouders die aan de vrijwilligerspool willen deelnemen. Wat houdt dit in? 

Helpen met versieren van de school voor kerst, Pasen e.d.

Helpen het schoolplein op te knappen zodat ze kids veilig en schoon kunnen buiten spelen.

Lijkt het je wat? Kom en sluit je bij ons aan.

Je mag 1 van de OR leden aanspreken en die zal dan zorgen dat je in de Whatsapp groep komt te zitten.

Alles is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is fijn wanneer we op je kunnen rekenen!

Link naar ouderbijdrage:

https://betaalverzoek.rabobank.n…mtnk4gfur-hi_bw/

De medezeggenschapsraad

Dit schooljaar hebben wij Siti Knuttel en Priscilla Kramer die zich gaan inzetten voor de school vanuit de ouders. John Kuijs en Marianne Stevenshagen zullen het team vertegenwoordigen.

Sinterklaasactie

Graag uw aandacht voor een waardevolle actie voor kinderen in armoede
In 2021 konden gezinnen uit Velsen-Noord gebruik maken van de Sinterklaasactie in
Beverwijk. Voor deze actie werd een aantal weken (tweedehands) speelgoed
ingezameld in de Grote Kerk in Beverwijk, waarna ouders met een klein inkomen
speelgoed voor hun kinderen konden uitzoeken.
Na deze positieve ervaring wil het Sociaal Wijkteam Velsen deze actie nu in Velsen
organiseren. Hiervoor mogen we dankzij Citymarketing Velsen gebruik maken van
het kerkje in de Helmstraat in IJmuiden. Ook helpen Woningbedrijf Velsen, Velison
Wonen en Gemeente Velsen mee.
Speelgoed inzamelen
De actie van 2022 behelst wederom het inzamelen van tweedehands en nieuw
speelgoed. Dit speelgoed zal worden verdeeld onder de gezinnen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken.
Gezinnen kunnen van 3 oktober tot 14 november, met instemming van de ouders,
worden aangemeld bij het Sociaal Wijkteam Velsen. Om gezinnen te vinden werken
we o.a. samen met de Voedselbank, Socius Maatschappelijk werk, Buurtgezinnen en
basisscholen. Tevens zal gebruik gemaakt worden van diverse mediakanalen, zodat
gezinnen die niet in beeld zijn bij hulpverlenende instanties ook bereikt worden. We
hopen dit jaar veel kinderen en gezinnen blij te kunnen maken met sinterklaascadeaus
Misschien bent of kent u een gezin die dit steuntje in de rug goed kan gebruiken?
1) Mail: contact@swtvelsen.nl
2) Bel: 088 8876970
3) Een persoonlijk bericht via Facebook van het Sociaal Wijkteam Velsen

Schoolfruit

Volgende week eten wij cherrytomaten, ananas en appel.

Wilt u ook op de andere dagen fruit meegeven? Ook nogmaals het verzoek zoveel mogelijk een bidon met water mee te geven. Bijvullen mag altijd op school.

Speelgoed van huis

Wij merken dat er weer meer speelgoed van huis mee naar school komt. Dit vinden wij niet wenselijk. Het kan kapot gaan of kwijtraken. Bovendien is het niet fijn voor kinderen die nooit iets mee hebben. Op school spelen wij met de spullen van school. Zo heeft ieder kind een gelijke kans. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden.

Nog even dit

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen, wilt u afscheid nemen op het plein?

Het team van De Vuurtoren wenst iedereen een heerlijk weekend en graag tot maandag!